INFO TIL ARRANGØRER OM BEDRIFTSMESTERSKAPET (BM) I ORIENTERING

 

Det skal årlig arrangeres BM individuelt. Da det er noen elementer som er spesielle for BM er dette skriv utarbeidet.

 

BM individuelt

Følgende klasser premieres i 2011:

 

H16, H40, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80

D16, D40, D50, D60, D65, D70

 

Det er ikke HA/HB/HC eller DA/DB i BM. Dette medfører at det skal lages to løyper færre enn i vanlige løp. Løypene A (HA) og B (HB) utgår i BM. Ved få deltagere i enkeltklasser anbefales sammenslåing av klasser. Arrangør har i BM fullmakt til å slå sammen klasser uten å innhente tillatelse fra o-utvalget eller andre.

 

Gjennomføring

Arrangementet skal gjennomføres på samme måte og med samme utstyr som i rankingløpene.

 

Innlagte klasser

Arrangørene oppfordres til å lage ny/trimløyper for løpere som ikke ønsker å delta i mesterskapet. Da dette er et tilbud for alle, og som kommer i tillegg til mesterskapet, er det ikke premiering i disse innlagte klassene.

 

Premiering  

BM individuelt premieres med medaljer i valørene gull, sølv og bronse. Ved tre deltakere i en klasse deles det ut gull og sølv. Når en klasse har to deltagere deles ut gull. Når en klasse har kun en deltaker, premieres denne ikke.

 

Det er kun løpere som deltar for bedriftsidrettslag registrert i Norges bedriftsidrettsforbund (registrert i idrettsregistreringen) som kan premieres i BM.

 

Innkjøp av premier

Premier i BM bekostes av Rogaland mosjons- og bedriftsidrettskrets. De er ikke en del av premiefondet og bestilles ikke via premiekomiteen. Arrangøren må foreta en beregning av behov for medaljer og foreta bestilling hos leverandøren. Kretskontoret kan formidle navn og telefonnr på leverandører. Regningen sendes/leveres til kretskontoret. Kontakter hos kretsen er Tommy Guttormsen og Torger Været.

 

Utdeling av premier

Som hovedregel skal premiene deles ut rett etter løpet ved at vinnerne ropes opp. Dersom resultatene ikke er klare, anbefales det at medaljene deles ut på neste løp. Medaljene må ikke legges ut på samlingsplass for selvplukk. Uavhentede medaljer anbefales delt ut på årsmøtet samtidig med sesongpremiene.

 

Stevnerapport

Rankingføreren lager stevnerapport på samme måte som i rankingløpene.

 

Resultatlister

Rankingføreren lager resultatlister som publiseres på o-utvalgets hjemmesider.

 

Startkontingenter og gebyrer

Det anbefales at det brukes samme kontingent som i vanlige løp. Det vil i 2011 si kr 70,- per deltager. Arrangør skal i 2011 betale gebyr til kretsen som følger:

 

·        Utstyrsgebyr 3,50 og administrasjonsgebyr 14,-. Til sammen kr. 17,50 per påmeldt. Det skal betales kr. 15,50 også for deltagere i innlagte ny/trimløyper.

 

Det skal ikke betales inn til premiefondet fra BM individuelt eller stafett. Heller ikke for innlagte ny/trimløyper.