Bedriftsorientering i Sør-Rogaland

 

 

Sjekkliste for løypeleggere

 

 

 

 

 

Gjør dere kjent med NOF’s arrangørhåndbok - Løypelegging

 

 

 

Avtal bruk av kart med karteier (løpsdato/samlingsplass) og innhent opplysninger om grunneiere og annen relevant erfaring fra tidligere løp i samme terreng

 

 

 

Avtal med karteier; kopiering fra papirkart eller løypelegging med OCAD

 

 

 

Grunneierkontakt; avtal samlingsplass og parkering med grunneier, etabler kontakt med grunneiere som blir berørt av arrangementet (løyper); start, jordekryssinger, dyr på beite, etc.

 

 

 

Gjør dere kjent med kartnormen;

International Specification for Orienteering Maps

International Specification for Sprint Orienteering Maps

 

 

 

Gjør dere kjent med normen for postbeskrivelser;

International Specification for Control Descriptions

 

 

 

Anbefalt for løypetrykk; starttrekant; 7 mm sider (startpunkt i senter), postring; Ø6,0 mm, målring; Ø5,0/7,0 mm, strektykkelse 0,35 mm. Kan gjøres inntil 150% større for å bedre lesbarhet.

 

 

 

Papirkvalitet for kopiering av kart; 115-120 grams papir

Anbefalt trykkeri; Netprint (be om prøvetrykk)

 

 

 

Plastlommer (kvalitetskrav 90 my) til o-kart bestilles fra: http://www.idrettsbutikken.no/

 

 

 

Bakgrunnslitteratur:

Løypelegging