AVINOR BIL

 

Innbyr til bedrifts o-løp

 

06.06.07

 

 

Løpssted:

Bue-Røysland

Løpstype:

Ranking

Kart:

Bue-Røysland 1:10 000  ekv. 5m (2006)

Start:

Fleksistart fra kl. 1730 til kl. 1900, OBS! 20-25 min å gå til start

Brytetid:

20:00

Klasse/løype:

I h.h.t. standard løypelengder

Fremmøte:

Glattkjøringsbanen på Bue, merket fra E39

Parkering

Glattkjøringsbanen, OBS! kr 10 i parkeringsavgift. Egnet for barnevogn til samlingsplass.

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 60,-

 

Etteranmelding

Kr 100,-

 

Løpere t.o.m 29 år fra aktive klubber kan delta. Ingen premiering/resultatservice. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen. Startkontigent, kr. 30,-

Påmelding:

Frist:

25.05.06 OBS! Fredag før Pinse

 

Sendes:

På e-post til: sola.olop@avinor.no

 

Betaling:

Til kto. 8507 07 10787. Avinor BIL, pb 506,

4055 Stavanger lufthavn

 

Navn, ID.nr., brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Løpsleder:

Birgitte Baltzersen, mob. 928 11 039 arb.51650183

e-post sola.olop@avinor.no

Løypelegger(e):

Otte Omdal

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Ja

Salg:

Brus

 

 

 

 

 

 

Vel møtt!