Kverneland BIL

Innbyr til bedrifts o-løp

Onsdag 20. Juni 2007

 

Løpssted:

NJÅSKOGEN

Løpstype:

Ranking – Nr.11

Kart:

Njåskogen 1:7500 ekv.2,5m  utgitt 2005

Start:

Fleksistart fra kl.17:30 – til kl.19:00

Brytetid:

20:00

Klasse/løype:

I h.h.t. standard løypelengder

Fremmøte:

Skogvokterbolig  5 min til start

Parkering

Parkeringsplassen i Njåskogen og langs veien

det er egnet for barnevogn til samlingsplass.

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 60,-

 

Etteranmelding

Kr 100,-

 

Løpere t.o.m 29 år fra aktive klubber kan delta. Ingen premiering/resultatservice. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen. Startkontigent, kr. 30,-

Påmelding:

Frist:

Mandag 11.juni

 

Sendes:

kjell.maudal@kvernelandgroup.com

 

Kjell Maudal Myrullv.1, 4353 Klepp stasjon

 

 

Betaling:

Kverneland BIL v/ Hans Rune Jensen

4355 Kvernaland

Kontonr. 3325.07.00097 Merk klubb

 

Navn, ID.nr., brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Løpsleder:

Kjell Notvik, 40413108

Løypelegger(e):

Magne Jakobsen

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Nei

Salg:

Brus

Merknad: