Statens vegvesen BIL

Innbyr til bedrifts o-løp

Onsdag 23. mai 2007

 

 

Løpssted:

Tastaveden, Stavanger

Løpstype:

Rankingløp

Kart:

Tastaveden, målestokk 1:5000, ekvidistanse 5m

Start:

Fleksistart fra kl. 17.30 til kl. 19.00. Det er ca. 5 min å gå fra samlingsplass til start.

Brytetid:

Kl. 20.00

Klasse/løype:

I h.h.t. standard løypelengder

 

Fremmøte:

Ved Tasta kirke

Buss nr 2A/2B og 28 kjører nedenfor kirka på Randaberg-veien. Det vil bli merket fra busstoppet til samlingsplass.

 

Parkering

Tastaveden skole, merket fra rundkjøring nord for Byhaugtunnelen på E39.

Det er ca 10 min å gå fra parkering til samlingsplass.

Sykkelparkering på samlingsplass.

Det er egnet for barnevogn fra parkering og busstopp til samlingsplass.

 

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 60,-

 

Etteranmelding

Kr 100,-

 

Løpere t.o.m 29 år fra aktive klubber kan delta. Ingen premiering/resultatservice. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen.

Startkontigent, kr. 30,-

 

Påmelding:

Frist:

Mandag 14. mai 2007

 

Sendes:

Statens vegvesen BIL, v/Svein Sivertsen,

e-post: svein.sivertsen@vegvesen.no

Postboks 197 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefaks: 51 53 04 02

 

Betaling:

Kontonr. 3201.34.14997 Statens vegvesen BIL v/Inger S. Eriksen

 

Navn, ID.nr., brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

 

Løpsleder:

Ellen Johnsen Haaberg, tlf 51911382

e-post: ellen.johnsen-haaberg@vegvesen.no

Løypeleggere:

Siri Warland, tlf 51911448 og Arnt Egil Rørtvedt, tlf 51911335

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Ja

Salg:

Brus og kaker