Ganddal idrettslag - Orientering

BM Individuelt i Bedrifts orientering

Onsdag 22.august 2007

 

Løpssted:

Kringleli

Løpstype:

BM Individuelt

Kart:

Kringleli 1:10000, ekv. 5m., utgitt 1998,korrigert 2006.

Start:

Fleksistart fra kl.1730 -1900.

Brytetid:

Kl. 2000

Klasse/løype:

I h.h.t. standard løypelengder/klasser for BM(ikke A og B klasser).

Vanlige Trim og Ny klasser(ikke mesterskapsklasser).

Fremmøte:

Solheim, merket fra avkjøringen på E-39 sør for Ålgård

Parkering

Langs vei. 0 -10 minutter å gå til samlingsplass.

Egnet for barnevogn på samlingsplass.

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 60,-

 

Etteranmelding

Kr 100,-

 

Løpere t.o.m 29 år fra aktive klubber kan delta. Ingen premiering/resultatservice. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen. Startkontingent, kr. 30,-

Påmelding:

Frist:

Onsdag 15. august.

 

Sendes:

Ganddal Idrettslag v/Erlend Kveinen, Fagerheim 50, 4322 Sandnes

E-post: erlend.kveinen@lyse.net

Tlf. 90791705

 

Betaling:

Kontonr. 3250 10 00271

Jan Inge Lunde, Storåvn. 60, 4321 Sandnes.

NB: Merk betalingen med klubbnavn.

 

Navn, ID.nr., brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Løpsleder:

Jan Inge Lunde, tlf. 97188543, E-post: lunde.jan@lyse.net

Løypelegger(e):

Erik Lima og Fredrik Sandal. Kontrollør: Frode Sandal

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Ja

Salg:

Brus, kaffe, kaker m.m.

Premiering i BM

BM individuelt premieres i valørene Gull, Sølv og Bronse. Ved en deltaker i klassen deles ikke ut medalje, ved 2 deltakerer i en klasse deles det ut kun Gull og  ved 3 deltakerer deles det ut Gull og Sølv.