Egersund O-klubb

Innbyr til bedrifts o-løp

29. august 2007

 

Løpssted:

Brusand v/ Ogna Camping

Løpstype:

Rankingløp

Kart:

Brusand, 1: 7500, ekv. 5m

Start:

Fleksistart fra kl.17.30 – til kl.19.00 . 5 min å gå til start

Brytetid:

20.00

Klasse/løype:

I h.h.t. standard løypelengder

Fremmøte:

Følg Rv44 til Brusand. Mot Eigersund, ta til venstre etter Ogna camping/jernbaneovergang

Parkering

På området

Egnet for barnevogn til samlingsplass.

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 60,-

 

Etteranmelding

Kr 100,-

 

Løpere t.o.m 29 år fra aktive klubber kan delta. Ingen premiering/resultatservice. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen. Startkontigent, kr. 30,-

Påmelding:

Frist:

20.august

 

Sendes:

Egersund O-klubb V/ Jan Hetland Boks 565, 4379 Egersund.

E-post: jan.hetland@iversen-revisjon.no

 

Betaling:

3270.09.21904

 

Navn, ID.nr., brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Løpsleder:

Jan Hetland, Skrivarsfjellet 38,4370 Egersund

Løypelegger(e):

Jan Reinhold

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Nei

Salg:

Brus, Kaker

Merknad: