ExxonMobil O-klubb inviterer til :

 

ESSO-PLUKKEN 2007

 

Onsdag 5 September

Kart: Melshei  1: 10 000

Fremmøte / parkering: SI-hytten

5 min. å gå til start

 

OBS !!! OBS !!!

Flexi-start: 17:30 – 18:30

Vanlig klasseinndeling som ved bedriftsløp

NY-klassen vil få kartet utlevert 5 min. før start ... alle andre klasser 1 min før start !!!

Husk Navn / ID nr./ Brikkenummer/ Klasse ved påmelding !!!!

 

Påmelding  innen 27 august  til :

 

ExxonMobil O-klubb

 

E-mail: rune.karstensen@exxonmobil.com

 

Fax : 51 60 66 60

 

Bankgiro: 3201. 21. 20035

 

Startkontigent:

Alle klasser: 60 kr.

Aktive løpere 30 kr. ( v/ forhåndspåmelding )

 

Etteranmelding godtas løpsdagen senest 17: 00 ( 100 kr.)

 

Esso-plukken er et O-løp der løperen selv skal vurdere hvor mange poster man klarer å "plukke" innen 60 min.

Totalt er det satt ut ca. 30 poster, og man velger selv antall poster, samt hvilken rekkefølge postene taes.

Postene har forskjellig poengverdi ( 5-10-15 poeng )  avhengig av vanskelighetsgrad / plassering.

Bruker man mer enn 60 min, vil en få 1 poeng i trekk for hvert 20 sekund over .

F.eks sluttid på 63:26..........da trekkes det 11 poeng av din oppnådde poengsum !!!

 

Info. angående Essoplukken 2007,  kontakt Rune Karstensen 51 60 61 18 ( 08-15 )

 

Velkommen til Rankingløp nr. 14 i Melsheiskogen !!