Time kommune

Innbyr til bedrifts o-løp

Onsdag 26.09.07

 

Løpssted:

Sandtangen

Løpstype:

Ranking, kortløp

Kart:

Sandtangen   1:4000

Start:

Fleksistart fra kl.17.30 til kl.19.00

Brytetid:

20.00

Klasse/løype:

I h.h.t. standard løypelengder

Fremmøte:

Merket løype fra rv.44, Bryne

Parkering

På parkeringsplass utenfor rådhuset, Bryne.

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 60,-

 

Etteranmelding

Kr 100,-

 

Løpere t.o.m 29 år fra aktive klubber kan delta. Ingen premiering/resultatservice. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen. Startkontigent, kr. 30,-

Påmelding:

Frist:

Mandag 17.september

 

Sendes:

ragnhild.batnes-berntsen@bjerkreim.kommune.no

 

Betaling:

Kontonr: 3325 25 06174

NB: merk betalingen med klubbnavn

 

Navn, ID.nr., brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Løpsleder:

Ragnhild Berntsen

Løypelegger(e):

Hilmar Røthing

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Nei

Salg:

Brus og kaker

Merknad: