Hardhausen 2007

Sandnes Idrettslag innbyr til langdistanseløp i orientering, lørdag 29. september 2007

 

 


Frammøte:


Dale.  Parkering ved samlingsplass. Mer info.


Start:


Fellesstart kl. 11.00 for alle klasser. Maks 5 minutt å gå til start. 

Brytetid er satt til kl. 16.00.


Kart:


Lifjell, 1:10 000. Ekv. 5 m. Utgitt 2007


Terreng:

 

Grovkupert terreng, vekslende fra åpen hei (fjellterreng) til skråli med barskog og småkupert kystterreng med varierende vegetasjon og løpbarhet.


Løyper og klasser:


Ca.


Aktiv og Bedrift


Åpen 

10,5 km

H 17

 

 

 

7,8 km

D 17, H 50

Åpen 2

 

 

5,7 km

D 50, H 60

Åpen 3

 

 

Spredningsmetode vil bli benyttet. Væske/matstasjon underveis.

Løypelengdene er betydelig kortere enn det som er vanlig i Hardhausen. Dette er gjort da terrenget (og løypene) har tildels kraftig kupering. Hardhausen er åpen for bedriftsløpere.


Påmelding:

 

Påmelding for bedriftslag primært via internett. Alternativt send på lister (navn, klubb, klasse, brikkenr.) til: opostsi@gmail.com.

(Påmeldingsansvarlig Morten Aamodt, 48124273)
Ordinær påmelding innen mandag 24. September.

Etteranmelding fram til en time fø
r første start mot et tillegg i startkontingenten på kr 50.


Påmeldingsavgift:


kr. 100,-.  Kan betales inn til kontonummer 3260.07.19458,
Sandnes IL v/Kim Richter, Gamle Skarav. 6, 4326 SANDNES

Faktura kan også sendes til klubber/lag etter løpet.


Premiering:


1/8 i alle klasser. I tillegg blir det trukket et gavekort på kr. 500,- i hver løype. Gjeldende fra år 2000 er det satt opp spesiell deltakerpremie (pins/medalje/plakett) for 5, 10, 15 og 20 ganger fullførte løp. Ajourførte lister slås opp på samlingsplass og SI's hjemmeside.


Vask:


Våtklut. Det vil bli satt opp et stort telt som kan benyttes til garderobe.

 

Salg:

 

Kaker og brus.


Løypelegger:


Espen Fyhn Nilsen

Løpsleder:

Tor Gunnar Aksland, tlf 48 06 12 81

 

 

Sandnes IL ønsker velkommen til årets hardeste lokale løp!

www.sandnes-idrettslag.no