Lærerne BIL

Innbyr til bedrifts o-løp

14. april 2010

 

Løpssted:

Krossberg

Løpstype:

Rankingløp

Kart:

Krossberg. Målestokk 1:7500, ekvidistanse 5m, utgitt 2005

Start:

Fleksistart fra kl. 17.30 til kl. 19.00. Inntil 5 min. å gå til start

Brytetid:

Kl. 20.00

Klasse/løype:

Iht. standard løypelengder

Fremmøte:

”Speidermarken” ved Store Stokkavann. Merket fra Esso-stasjonen ved RV509 - Revheimsveien.

Parkering:

På anviste plasser og langs Krossbergveien. Trangt!

Egnet for barnevogn til samlingsplass.

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 65,-

 

Etteranmelding

Kr 110,-

Aktive løpere:

Aktive som løper for bedriftsidrettslag kan delta på lik linje med bedriftsløpere og få rankingpoeng/sesongpremie. Startkontingent som for bedriftsløpere. Aktive under 30 år kan delta utenfor konkurranse med startkontingent kr 30,-. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen.

Påmelding:

Frist:

Onsdag 7. april

 

Sendes:

Lærerne BIL v/Ommund Bakkevold

E-post: olop@ommund.no

Postadresse: Asperholen 1, 4329 Sandnes

Mob. 918 62 078

 

Betaling:

Lærerne BIL v/Berit Ebbell Olsen

Gerhard Munthes vei 9, 4023 Stavanger

Kontonr. 8160.26.87651

Klubbens navn må vise på innbetalingen.

 

Navn, løper-ID, brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Løpsleder:

Svein Glendrange, telefon: 51870469, e-post: svgl@lyse.net

Løypelegger(e):

Arne Kristian Espedal

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Ja. Startkontingent kr 10,-

Salg:

Salg av brus: kr 20,-

Merknad:

Ingen