Kverneland BIL og Cegal

Innbyr til bedrifts o-løp

Onsdag 12. mai 2010

 

Løpssted:

Berget og Kalbergskogen

Løpstype:

Rankingløp

Kart:

Berget 1:5000, ekv. 2,5m, utgitt 2001

Kalbergskogen 1:5000, ekv. 5m

Start:

Fleksistart fra kl. 17.30 til kl. 19.00. 10 min. gangtid til start

Brytetid:

Kl. 20.00

Klasse/løype:

Iht. standard løypelengder

Fremmøte:

Se under

Parkering:

Parkeringsplassen til Kverneland Klepp AS.

Merket o-skjerm på RV505

Egnet for barnevogn til samlingsplass.

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 65,-

 

Etteranmelding

Kr 110,-

Aktive løpere:

Aktive som løper for bedriftsidrettslag kan delta på lik linje med bedriftsløpere og få rankingpoeng/sesongpremie. Startkontingent som for bedriftsløpere. Aktive under 30 år kan delta utenfor konkurranse med startkontingent kr 30,-. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen.

Påmelding:

Frist:

Onsdag 5. mai

 

Sendes:

Cegal BIL v/Geir Rune Seldal

E-post: olop@cegal.com

Postadresse: Koppholen 19, 4313 SANDNES

Mob. 40005464

 

Betaling:

Kverneland BIL v/Hans Rune Jensen

Kontonr. 3325.07.00097

Klubbens navn må vise på innbetalingen.

 

Navn, løper-ID, brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Løpsleder:

Kjell Notvik, telefon 40413134, e-post: kjell.notvik@tritec.no

Løypelegger(e):

Ørjan Ravndal

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Nei

Salg:

Brus

Merknad:

Ingen