Innbyr til bedrifts o-løp

Onsdag 9. juni

 

Løpssted:

Svartemyr, Vatne – Sandnes

Løpstype:

Rankingløp

Kart:

Svartemyr, 1:7500, 5m ekvidistanse (Utgitt 2009)

Start:

Fleksistart fra kl. 17.00 til kl. 19.00

Brytetid:

Kl. 20.00

Klasse/løype:

Kortløp, løypelengde iht. dette

Fremmøte:

Vatneleiren. Merket fra rundkjøringen på Hana.

Parkering:

I Vatneleiren

P-avgift:

Kr 20. NB

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 65,-

 

Etteranmelding

Kr 110,-

Aktive løpere:

Aktive som løper for bedriftsidrettslag kan delta på lik linje med bedriftsløpere og få rankingpoeng/sesongpremie. Startkontingent som for bedriftsløpere. Aktive under 30 år kan delta utenfor konkurranse med startkontingent kr 30,-. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen.

Påmelding:

Frist:

Onsdag 2. juni

 

Sendes:

ConocoPhillips v/Helen Haneferd

P.O.Box 3, 4064 Stavanger

e-post: helen.haneferd@conocophillips.com

 

Betaling:

Kontonr. 3206.20.78080

Klubbens navn må vise på innbetalingen.

 

Navn, løper-ID, brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Løpsleder:

Bjørn H. Engseth, Mob 91345438.
e-post: bjoern.h.engseth@conocophillips.com

Løypelegger(e):

Ivar Parnas

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Ja. Startkontingent kr 10,-.

Salg:

Brus

Merknad:

Svartemyr vil også bli brukt til militær øvelse denne dagen.

Vi har planlagt løyper og bruk av område i samarbeid med øvingsledelsen.

Vis derfor respekt for oppslag og avgrensninger av øvelsesområdet !!!