Innbyr til bedrifts o-løp

Onsdag 16. juni 2010

 

Løpssted:

Brekko, Gjesdal kommune

Løpstype:

Ranking

Kart:

Brekkeheia, utgitt i 2007, målestokk 1:7500, ekvidistanse 5m

Start:

Fleksistart fra kl. 17.00 til kl. 19.00. 5 min å gå fra samlingsplass til start.

Brytetid:

Kl. 20.00

Klasse/løype:

Iht. standard løypelengder

Fremmøte:

Brekko ved kapellet/friluftstunet.

Parkering:

Brekko. Vi oppfordrer til å kjøre flere i en bil. Parkeringsavgift kr 20. Det er egnet for barnevogn til samlingsplass. Sykkelparkering på samlingsplass.

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 65,-

 

Etteranmelding

Kr 110,-

Aktive løpere:

Aktive som løper for bedriftsidrettslag kan delta på lik linje med bedriftsløpere og få rankingpoeng/sesongpremie. Startkontingent som for bedriftsløpere. Aktive under 30 år kan delta utenfor konkurranse med startkontingent kr 30,-. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen.

Påmelding:

Frist:

Onsdag 9. juni

 

Sendes:

E-post: svein.sivertsen@vegvesen.no eller

Statens vegvesen B.I.L. v/Svein Sivertsen,

Postboks 197 Sentrum, 4001 Stavanger

 

Betaling:

Konto nr. 3201.34.14997 Statens vegvesen B.I.L. Postboks 197 Sentrum, 4001 Stavanger

Klubbens navn må vise på innbetalingen.

 

Navn, løper-ID, brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Løpsleder:

Kjell Husebø, e-post: kjell.husebo@vegvesen.no, tlf 51911433

Løypelegger(e):

Nidunn Sandvik og Lisa Garpe

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Ja. Startkontingent kr 10,-.

Salg:

Brus og kaker

Merknad: