Dalanekommunenes BIL/Egersund O-klubb

Innbyr til BM stafett

Onsdag 18. august 2010

 

Løpssted:

Hestneshalvøya

Løpstype:

BM stafett

Kart:

Utvidet Kjellandsskogen, 1:5000, ekv. 5 m.

Start:

Klassevis fellesstart, første start kl. 18.15

Trim- og Ny-klasser, fleksistart kl. 18.00 – 19.00

Brytetid:

Kl. 20.30

Klasse/løype:

Klasse

Løpere

Løype

Løypelengde

 

HA

Ingen begrensning i alder

1

3 x 3,5 km

 

HB

Sammenlagt alder over 125. Alle løperne må være 35 år eller eldre

1

3 x 3,5 km

 

HC

Sammenlagt alder over 165. Alle løperne må være 50 år eller eldre

2

3 x 2,6 km

 

DA

Ingen begrensning i alder

2

3 x 2,6 km

 

DB

Sammenlagt alder over 135 år.

2

3 x 2,6 km

 

Miks

Ingen aldersbegrensning, men det må være løpere fra begge kjønn

2

3 x 2,6 km

Fremmøte:

Rundevoll skole, merket fra RV 44 mot Sokndal

Parkering:

Rundevoll skole.  Egnet for barnevogn

Startkontingent:

Stafett kr 195,- pr. lag

Trim/Ny kr 65,-

 

Etteranmelding stafett kr 330,-

Trim/Ny kr 110,-

Premiering:

Det premieres med medaljer i valørene gull, sølv og bronse. Ved tre deltakende lag i en klasse deles det ut gull og sølv, ved to lag deles det ut gull og ved ett lag deles det ikke ut premie.

Premier i Trim og Ny (ved loddtrekning).

 

Påmelding:

Frist:

Onsdag 10. august 2010

 

Sendes:

Dalanekommunenes BIL, v/Arne Brandsberg,

4370 Egersund, E-post: arne.brandsberg@c2i.net

 

Betaling:

Kontonr. 3270.6710050

Klubbens navn må vise på innbetalingen.

 

Navn, løper-ID, brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding. Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Til stafetten må: Klubbens navn, klasse og løperrekkefølgen m/ brikkenummerne framgå.  Ingen endring vil bli tillatt etter kl. 17.00 løpsdagen. Endringer vil bli ilagt gebyr på kr 10,- pr. endring.

 

Løpsleder:

Arne Brandsberg, tlf. 51490212, E-post: arne.brandsberg@c2i.net

Løypelegger(e):

Geir Anders Hadland

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Nei

Salg:

Kaffe, brus og kaker

Merknad:

Velkommen til Stafett i Egersund.