Statoil BIL

Innbyr til bedrifts o-løp

Onsdag 22. September 2010

 

Løpssted:

Gausel

Løpstype:

Ranking – Kortløp

Kart:

Gausel Utgitt 1999 delvis rev. 2007, målestokk 1:7500, ekvidistanse 5 m

Start:

Fleksistart fra kl. 17:00 til kl. 18:30. Det er 15 min. å gå til start

Brytetid:

Kl. 19:45

Klasse/løype:

Iht. standard løypelengder for kortløp

Fremmøte:

Parkeringshuset ved Statoils lokaler (Forus Øst), Forusbeen

Parkering:

Parkeringshuset ved Statoil (parkering over samlingsplass)

Egnet for barnevogn til samlingsplass

Startkontingent:

Alle klasser

Kr 65,-

 

Etteranmelding

Kr 110,-

Aktive løpere:

Aktive som løper for bedriftsidrettslag kan delta på lik linje med bedriftsløpere og få rankingpoeng/sesongpremie. Startkontingent som for bedriftsløpere. Aktive under 30 år kan delta utenfor konkurranse med startkontingent kr 30,-. Påmelding med navn, brikkenr. og klubb bes sendt før påmeldingsfristen.

Påmelding:

Frist:

Onsdag 15. september

 

Sendes:

Statoil BIL, v/Grethe Anda Fuglestad, ST-FV C4, 4035 STAVANGER

E-post: orientering@statoil.com

 

Betaling:

Kontonr.: 6352.05.00733

Statoil BIL v/Leif Kjetil Hinna Gausel, ST-FO K4, 4035 STAVANGER

NB! Klubbens navn må vise på innbetalingen.

 

Navn, løper-ID, brikkenr. og klasse må fremgå av påmelding.

Deltagerne bes benytte påmelding via e-post.

Løpsleder:

Leif Kj H Gausel, mobil: 47646720, e-post: orientering@statoil.com

Løypelegger(e):

Espen Fyhn Nilsen

Løpsantrekk:

Etter gjeldende regler

Barneparkering:

Nei

O-troll for barn:

Ja. Startkontingent kr 10,-

Salg:

Det vil bli salg av brus på samlingsplass

Merknad:

Løpet går i nærområde/boligområde på Forus-Gausel. Terrenget er mye brukt med mange tråkk. Vær forsiktig ved kryssing av veier og lignende, samt vis hensyn til private områder (hager m.m.)

Les for øvrig PM på samlingsplass før start.