Terminliste for natt-o-løp 2011/2012

DATO START KART ARRANGØR FRAMMØTE/INFO
02.11 18.00-19.00 Sørmarka ExxonMobil BIL Oljedirektoratet/IRIS
14.11 18.00-18.30 Vaulen Vaulen OK Vaulen badeplass. NB! Mandag 14.11.
30.11 18.00-18.30 Øksnevadskogen sør Avinor BIL Skytebanen
14.12 18.00-18.30 Vagleskogen Aker Solutions BIL  
JULEFERIE
04.01 18.00-18.30 Kalbergskogen Ganddal IL
18.01 18.00-18.30 Melsvatnet Ålgård OK Melsvatnet på fylkesvei 506 mellom Ålgård og Bryne
01.02 18.00-18.30 Njåskogen Klepp Kommune BIL
15.02 18.00-18.30 Ølbergskogen Stavanger OK

29.02

18.30-19.00 Gramstad Sandnes IL
 

Informasjon til løperne

 

Løyper:

 

1. Kort: 2 – 2,5 km
2. Mellom 3 – 3,7 km
3. Lang 4 – 5 km

 

Åpne klasser. Alle som har lyst til å prøve seg i mørket er velkomne.

 

Start: Fleksistart fra kl 18.00 - 18.30 (unntatt første og siste løp), EKT-brikke.

Påmelding ved start. Kart med inntegnede løyper. Ferdigtrykket postbeskrivelse.

Startkontingent: kr 50,-

Brytetid: 1 time etter siste start, dvs. kl. 19.30 (unntatt første og siste løp).

Ranking: Det føres ranking etter mønster fra opplegget i bedrifts-o-løpene.

 

Klassene det konkurreres i og føres ranking for blir, med løypenr. i parentes:

 

DK - Damer kort (1)
DM - Damer mellom (2)
DL - Damer lang (3)
HK - Herrer kort (1)
HM - Herrer mellom (2)
HL - Herrer lang (3)

 

Rankingen regnes av løperens fem beste løp i klassen. Rankingpoeng oppnådd i forskjellige klasser blir ikke slått sammen.