Informasjon for løpere

Denne siden vil bli utvidet etter hvert som behovene melder seg.

Litt om levetiden til EKT brikker (feb. 2004)
Postbeskrivelser - en interaktiv online spørrelek som du kan bruke for å lære deg hva postbeskrivelsene betyr
pdf-dokument med IOF's internasjonale postbeskrivelser
 
Er det noe du som løper, arrangør eller bare nysgjerrig har lyst til å finne ut av, så henvend deg til oppmann for orientering i ditt bedriftsidrettslag, eller til et av medlemmene i o-utvalget.